İhyası Hazırlanan Camiler

Anasayfa >  İhyası Hazırlanan Camiler

Emir Mescidi

 

Eserin adı:

Emir Mescit, Emir Camii, Emirler Mescidi, Sirkeci Camii ve Mustafa Çelebi Camii adlarıyla bilinmektedir. Yapım tarihi belli değildir.

Eserin banisi:

Emir Hace Seyyid Mustafa efendidir. Aynı zamanda Vakıftır.
Vakfın Bulgaristanın kuzey doğusunda Şumnu İlinde de bir camii daha vardır. Caminin yanında bir kömürcü dükkanı, kasımpeşade birkaç binası, bir mahzen ve su kuyusu akarları vardır.

Hocapaşa yangınında yanmış, 2 yıl sonra Darphane nazırı tarafından (o günkü parayla 23234 kuruş), 30 paraye harcanarak ihya edilmiştir.

1894 depreminde de cami hasar görmüş sonra tamir edilmiştir.

İskeleye giden yol genişletilirken 1873 yılında, yıkılarak yola katılmıştır.

İhyası için projeleri hazırlatıp Anıtlar Kurulunda onaylattık. İnşaat ruhsatını da alıp inşaasına başyalacağız.