Kayıp Camiler ve Medreseler

Anasayfa >  Kayıp Camiler ve Medreseler

Atik Mustafa Paşa Camii

Ivaz Efendi Camii

Nakş-ı Dil Valide Sultan Camii

Hoca Ali Camii

Hacı İlyas Camii

Avcıbey Camii

Karabaş Camii

Ferruh Kethüda Camii

Adilşah Kadın Camii

Molla Aşki Camii

Hacı İsa Camii

Çakırağa Camii

Kahriyye Camii

Hoca Kasım Camii

Odun Yarıcı Mescidi

Tahta Minare Camii

Hızır Çavuş Camii

Hamami Muhyiddin Camii

Kadı Sadettin Camii

Kefeli Camii

Kasım Ağa Camii

Kemankeş Mustafa Paşa Camii

Hacı Muhyiddin Camii

Mihrimah Sultan Camii

Hatice sultan Camii

Kızıl Mescit

Tercüman Yunus Camii

Yazıcı Camii

Fethiye Camii

Cafer Subaşı Camii

Mahmut Ağa Camii

Ekserci Camii

Karabaş Camii

Sirkeci Camii

Sinan Paşa Camii

Debbağ Yunus Camii

Atik Cebecibaşı Camii

Derviş Ali Camii

Canfeda Hatun Camii

Mescit

Hasan Paşa Camii

Keçeci Piri Camii

Neslişah Kadın Camii

Atik Ali Paşa Camii

Çavuşbaşı Camii

Muhammed Ağa Camii

Bazirgan Hüseyin Efendi Camii

İsmail Ağa Camii

Cebecibaşı Camii

Hatip Muslihittin Camii

Molla Husrev Camii

Gül Camii

Cebe Ali Camii

Katip Hüsrev Camii

Müftü Ali Camii

Çerağı Hamza Camii

Koğacı Camii

Begciş Camii

Bitlice Ali Efendi Mescidi

Kabakulak Camii

Öküz Mehmet Paşa Camii

Nerdübanlı Camii

Karabaş Camii

Muhtesip İskender Bey Camii

Tahta Minare Camii

Üçbaş Camii

Hacı Hasan Efendi Camii

Efdalzade Camii

Nişancı Paşa Camii

Bakkalzade Camii

Kumrulu Mescit

Valide Medresesi Camii

Leblebici Camii

Şeyh Resmi Muhammed Efendi Camii

Altı Boğaca Camii

Şeyh Murat Camii

Aşık Paşa Camii

Muhyiddin Focevi Camii

Üsküplü Camii

Haraci Başı Camii

Ahmet Buhari Türbesi

Papazzade Camii

Unkapanı Camii

Salihpaşa Camii

Bıçakçı Alaattin Camii

Molla Haydar Camii

Hacı Ferhad Camii

Sinan Ağa Camii

Yarhisarı Muslihittin Cami

Hacegi Mustafa Efendi Camii

Kirmaslı Camii

Hafiz Paşa Camii

Hoca Hayrettin Camii

Pirinççi Sinan Camii

Eski Ali Paşa Camii

Akseki Camii

Akşemsettin Camii

Hurrem Çavuş Camii

Hoca Hayrettin Camii

Fatma Sultan Camii

Ahmet Paşa Camii

Attar Halil Camii

Tuti Abdüllatif Camii

Molla Ahaveyn Camii

Hacı İlyas Camii

Hoca Veys Camii

Emir Buhari Camii

Haraççı Muhyiddin Camii

İmaret-i Atik Camii

Hacı Hasan Camii

Elvanzade Camii

Yavuz Sinan Camii

Hacı Ahmed Camii

Hacı Davud Camii

Hoca Hayrettin Camii

Hoca Halil Attar Camii

Kasap Timurhan Camii

Çırçır Camii

Kepenekçi Ali Çelebi Camii

HüsrevPaşa Camii

Mimar Sinan Camii

Arpa Emini Camii

Bayezid Ağa Camii

Kürkçübaşı Camii

Katip Muslihittin Camii

Müneccim-i Sani Camii

Nakkaş Paşa Camii

Ördek Kasap Camii

Kaptan Sinan Paşa Camii

Simkeş Camii

Kadıasker Muhammed Efendi Camii

Kasap Ivaz Camii

Çıkrıkçı Kemalettin Camii

Hasan Halife Camii

Halil Paşa Camii

Sanki Yedim Camii

Mağnisali Mehmed Paşa Camii

Şah Huban Camii

Molla Zeyrek Camii

Pir Muhammed Paşa Camii

Zeğrek Camii

Hacı Kadın Camii

Muhammed Paşa Camii

San Timur Camii

Yumurtacılar Camii

Ahi Çelebi Camii

Tekneciler Camii

İzzet Muhammed Paşa Camii

Muhammed Geylani Camii

Hidayet Camii

Yeşil Kiremitli Camii

Daye Hatun Camii

Vezir Camii

Emir Camii

Kadıaskeri Esbak Abdülkadir Camii

Çelebioğlu Alaattin Camii

Yavaşça Şahin Camii

Rüstempaşa Camii

Timurtaş Camii

Kepenekçi Sinan Camii

Katip Şemsettin Camii

Sarı Bayezit Camii

Boynuk Şücaattin Camii

Çivizade Camii

Ferhat Ağa Camii

Dülger oğlu Camii

Mustafa Bey Camii

İskenderpaşa Camii

Silahtar Mustafa Paşa Camii

Öksüzce Hatip Camii

Lütfü Paşa Camii

Himmetzade Tekyesi Camii

Deniz Abdal Camii

Sırrızade Tekyesi Camii

Şehremini Camii

Mustafa Çavuş Camii

Çivizade Camii

Simkeş Camii

İskender Ağa Camii

Cafer Ağa Camii

Sultan Mustafa Camii

Sirac Duhan Camii

Kadıasker Camii

Defterdar Ahi Çelebi Camii

Sultan Selim Camii

Molla Aliyy-ül Fenari Camii

Molla Şeref Camii

Yayla Camii

Sinan Paşa Camii

Payzan Yusuf Paşa Camii

Hüsambey Camii

Sekbanbaşı Camii

Hacı Tebrük (Teberrük) Camii

Şeyh Vefa Camii

Molla Gürani Camii

Hoca Hamza Camii

Saman Veren Camii

Sırrı Ağa Camii

Molla Gürani Camii

Saman Veren Camii

İbrahim Paşa Camii

Hacı Küçük Camii

Hubyar Camii

Hoca Paşa Camii

Elvan Camii

Ahmet Ağa Camii

Karakevi Hüseyin Çelebi Camii

Nallı Mescit

Fatma Sultan Camii

Sahhaf Süleyman Ağa Camii

Daye Kadın Camii

Daye Kadın Camii

Mercan Camii

Yakup Ağa Camii

Kirazlı Mescit

Molla Husrev Camii

Sinekli Medrese Camii

Revani Çelebi Camii

Firuz Ağa Camii

Mimar Ayaz Camii

Haydarhane Camii

Sofular Camii

Softa Sinan Camii

Kara Nohut Camii

SeydiBey Camii

Nurlu Dede Camii

Macuncu Camii

İbrahim Çavuş Camii

Mimar Acem Camii

Hasırcı Camii

Melek Hatun Camii

Mehmet paşa Camii

Hacı Evliya Camii

Hacı Odabaşı Camii

Koruk Camii

Dülbentçi Camii

Seyyid Halife Camii

Fenayi Camii

Molla Gürani Camii

Sarı Musa Camii

Selçuk Hanım Camii

Şirmet Çavuş Camii

Kazganiye Camii

Ebe Kadın Camii

Kızıl Minare Camii

Baba hasan Alemi Camii

Muhtesip Karagöz Camii

Emin Nurettin Camii

Damat İbrahim Paşa Camii

Kalenderhane Camii

Hacı Kaptan İbrahim Paşa Camii

Çamcı Ali Camii

Yeni Mescit

Hatice Sultan Camii

Hoca Piri Muhammet Efendi Camii

Hüseyin Ağa Camii

Mahmut Paşa Camii

Servili Camii

Cezeri Hasan Paşa Camii

Beşir Ağa Camii

Yavuz Sultan Selim Camii

Zeynep Sultan Camii

Lala Hayrettin Camii

Üskübi Camii

Molla Fenari Camii

Firuzağa Camii

Muhammed Ağa Camii

Sinan Ağa Camii

Hacı Ferhad Camii

Asmalı Mescit

Köprülü Oğlu Camii

Molla Fenari Camii

Atik Ali Paşa Camii

Mimar Hayrettin Camii

Çorlulu Ali Paşa Camii

Kaliceci Hasan Camii

Emir Bey Camii

Sekban Başı Yakup Ağa Camii

Papazoğlu Camii

Hekim Çelebi Camii

Mimar Kemalüddin Camii

Kızıltaş Camii

Balaban Ağa Camii

Fatih Camii

Molla Kestel Camii

Kemal paşa Camii

Kırımi Camii

Cameşurci Camii

Hoşkadem Camii

İsmail Ağa Camii

OruçGazi Camii

Hacı Bayram Haftani Camii

Keşi Hatun Camii

Haseki Camii

Nevbahar Camii

Bekir paşa Camii

Kasap Halil Camii

Hacı Timur Camii

Seyyid Ömer Camii

Hüsamettin Camii

Uzun Yusuf Camii

Haydar Kethüda Camii

Tekyeci Camii

Tarsus Camii

Karabaş Camii

Karagöz Muhammed Paşa Camii

Debbağizade Kethüdası Ahmed Efendi Camii

Vani Tekyesi Camii

Lalazade Ahmed Efendi Camii

Çivizade Camii

İbrahim Paşa Camii

Meşeli Mescit

Sitte Hatun Camii

Arabacı Bayezit Camii

Yahya Efendi Camii

Canbaz Mustafa Bey Camii

Bazirgan Hacı Hüsrev Camii

Katip Muslihittin Camii

Şüca Muhammed Çavuş Camii

Hekim Oğlu Ali Paşa Camii

Davud Paşa Camii

Yavuz Muhammed Ağa Camii

Murad Paşa Camii

Gureba Hüseyin Ağa Camii

Katip Muslihittin Camii

Yakup Ağa Camii

Alembey Camii

Kemankeş Ahmed Ağa Camii

Kuyumcu Bahcayış Camii

Mesih Paşa Camii

Çoban Çavuş Camii

Daltaban Camii

Soğan Ağa Camii

Kepenek Camii

Saraç İshak Camii

Esir Kemal Camii

Uzun Şücaeddin Camii

Divani Ali Camii

Emin Sinan Camii

Tahta Minare Camii

Katip Sinan Camii

Dizdariye Camii

Üçler Camii

Helvacı Camii

Şehid Muhammed Paşa Camii

İmaret Camii

Nahilbend Camii

Güngörmez Camii

Kabasakal Camii

İshak Paşa Camii

Cankurtaran Hüseyin Ağa Camii

Akbıyık Camii

Kapıağası Sinan Ağa Camii

Çakırağa Camii

Küçük Ayasofya Camii

Bostani Ali Efendi Camii

Behram Çavuş Camii

Bali Paşa Camii

Cadu Hamid Camii

İbrahim Paşa Camii

Lala Hüseyn Paşa Camii

Nişancı Camii

Şeyh Ferhad Bey Camii

Hacı Bayram Haftani Camii

Mercimek Çakır Ağa Camii

Kara Muhammed Paşa Camii

Hanım Sultan Camii

Kovacı Dede Camii

Çakır Ağa Camii

Katip Muslihiddin Camii

Zeynep Kadın Camii

Cerrahpaşa Camii

Canbaziye Camii

Hacı Timur Camii

Hobyar Camii

Şeyh-ul Harem Camii

Haydar Kethüda Camii

Bıyıklı Husrev Camii

İbrahim Paşa Camii

Davut Bey Mescidi

Koca Mustafa Paşa Camii

Ağa Camii

İskender Camii

Ali Fakih Camii

Duhaniye Camii

Sancaktar Hayrettin Camii

Sultan Camii

Çavuşzade Camii

Çivizade Camii

Kürkçü Camii

Bostancıbaşı Abdullah Ağa Camii

İnebeg Camii

Karamuzin Camii

Şah Süvari Camii

Çelebi Hasan Paşa Camii

Kürkçübaşı Süleyman Ağa Camii

Süleyman Ağa Camii

Kazgancı Camii

Dülbendçi Camii

Muhasebeci Alımed Efendi Camii

Malkoç Süleyman Ağa Camii

Bostan Camii

Nanlı Abdullah paşa Camii

Kasap İlyas Camii

Bayezid-i Cedid Camii

Etyemez Tekyesi Camii

Hatuniye Camii

Abdi Çelebi Camii

El Hac Raşid Efendi Camii

Hacı Hamza Camii

Çeraği Hasan Camii

Hacı Kadın Camii

Zeytuniye Camii

Hacı Hanka Camii

Hacı Hüseyin Camii

Arap Kapısı Camii

Mirahor Camii

Hacı Evhad Camii

Hacı Piri Camii

Kürkçü Camii

Hacı İlyas Camii

Kule Camii

Bucak Bağı Camii