Kayıp Cami ve Medresler

CAMİİ VE MESCİD ADLARI NOTLAR
Atik Mustafa Paşa Camii  
Ivaz Efendi Camii  
Nakş-ı Dil Valide Sultan Camii  
Hoca Ali Camii  
Hacı İlyas Camii  
Avcıbey Camii  
Karabaş Camii  
Ferruh Kethüda Camii  
Adilşah Kadın Camii  
Molla Aşki Camii  
Hacı İsa Camii  
Çakırağa Camii  
Kahriyye Camii Kariye Camii
Hoca Kasım Camii  
Odun Yarıcı Mescidi Odun Yarıcızade Mescidi
Tahta Minare Camii  
Hızır Çavuş Camii  
Hamami Muhyiddin Camii  
Kadı Sadettin Camii Kadı Sadi Camii
Kefeli Camii  
Kasım Ağa Camii  
Kemankeş Mustafa Paşa Camii  
Hacı Muhyiddin Camii  
Mihrimah Sultan Camii  
Hatice sultan Camii  
Kızıl Mescit  
Tercüman Yunus Camii  
Yazıcı Camii  
Fethiye Camii  
Cafer Subaşı Camii  
Mahmut Ağa Camii Abdi Subaşı Camii-Kuburbeli Mescid-İncebel Mescidi
Ekserci Camii Mismarcı Şeücaaddin Camii
Karabaş Camii  
Sirkeci Camii  
Sinan Paşa Camii  
Debbağ Yunus Camii Tabak Yunus Camii
Atik Cebecibaşı Camii  
Derviş Ali Camii  
Canfeda Hatun Camii  
Mescit  
Hasan Paşa Camii  
Keçeci Piri Camii  
Neslişah Kadın Camii Neslişah Sultan Camii-Neslişah Camii
Atik Ali Paşa Camii  
Çavuşbaşı Camii  
Muhammed Ağa Camii Mehmet Ağa Camii
Bazirgan Hüseyin Efendi Camii Acemoğlu Camii
İsmail Ağa Camii  
Cebecibaşı Camii  
Hatip Muslihittin Camii  
Molla Husrev Camii  
Gül Camii  
Cebe Ali Camii Seferikoz Camii-Sivrikoz Mescidi-Cibali Mescidi
Katip Hüsrev Camii  
Müftü Ali Camii  
Çerağı Hamza Camii  
Koğacı Camii Kovacı Dede Camii
Begciş Camii Beyceğiz Camii
Bitlice Ali Efendi Mescidi Bitlice Mescidi
Kabakulak Camii  
Öküz Mehmet Paşa Camii  
Nerdübanlı Camii Merdivenli Camii
Karabaş Camii Karabaş Veli Camii
Muhtesip İskender Bey Camii  
Tahta Minare Camii  
Üçbaş Camii  
Hacı Hasan Efendi Camii  
Efdalzade Camii  
Nişancı Paşa Camii  
Bakkalzade Camii  
Kumrulu Mescit  
Valide Medresesi Camii  
Leblebici Camii Ahizade Mescidi
Şeyh Resmi Muhammed Efendi Camii  
Altı Boğaca Camii  
Şeyh Murat Camii  
Aşık Paşa Camii  
Muhyiddin Focevi Camii  
Üsküplü Camii  
Haraci Başı Camii Haraççı Karamehmet Camii
Ahmet Buhari Türbesi  
Papazzade Camii Papasoğlu Mescidi
Unkapanı Camii  
Salihpaşa Camii  
Bıçakçı Alaattin Camii  
Molla Haydar Camii  
Hacı Ferhad Camii Hacı Ferhad Ağa Camii
Sinan Ağa Camii  
Yarhisarı Muslihittin Cami Kadı Çeşmesi Mescidi-Mustafa Muslihittin Camii
Hacegi Mustafa Efendi Camii Hacegi Rakım Efendi Camii-Hacegi Mescidi
Kirmaslı Camii  
Hafiz Paşa Camii  
Hoca Hayrettin Camii  
Pirinççi Sinan Camii Pirinççi Mescidi
Eski Ali Paşa Camii  
Akseki Camii  
Akşemsettin Camii  
Hurrem Çavuş Camii  
Hoca Hayrettin Camii  
Fatma Sultan Camii  
Ahmet Paşa Camii Gazi Ahmet Paşa Camii-Kara Ahmet Paşa Camii-Topkapı Camii
Attar Halil Camii Hoca Halil Attar Mescidi-Yenibahçe Mescidi
Tuti Abdüllatif Camii  
Molla Ahaveyn Camii Ahaveyn Mescidi
Hacı İlyas Camii  
Hoca Veys Camii Hoca Üveys Camii
Emir Buhari Camii  
Haraççı Muhyiddin Camii Kırkkenise Oğlu Mescidi
İmaret-i Atik Camii Eski İmaret Camii-Kilise Camii
Hacı Hasan Camii  
Elvanzade Camii Azebler Camii-Elvan Çelebi Camii
Yavuz Sinan Camii  
Hacı Ahmed Camii  
Hacı Davud Camii  
Hoca Hayrettin Camii  
Hoca Halil Attar Camii  
Kasap Timurhan Camii Kasap Demirhun Camii-Demirhan Mescidi
Çırçır Camii  
Kepenekçi Ali Çelebi Camii  
HüsrevPaşa Camii  
Mimar Sinan Camii  
Arpa Emini Camii  
Bayezid Ağa Camii  
Kürkçübaşı Camii Kürkçübaşı Ahmet Şemsettin
Katip Muslihittin Camii  
Müneccim-i Sani Camii Baruthane Camii
Nakkaş Paşa Camii  
Ördek Kasap Camii  
Kaptan Sinan Paşa Camii Sinan Paşa Mescidi-Kaptan Paşa Mescidi
Simkeş Camii  
Kadıasker Muhammed Efendi Camii  
Kasap Ivaz Camii  
Çıkrıkçı Kemalettin Camii Sarıgüzel Mescidi
Hasan Halife Camii  
Halil Paşa Camii  
Sanki Yedim Camii  
Mağnisali Mehmed Paşa Camii  
Şah Huban Camii  
Molla Zeyrek Camii  
Pir Muhammed Paşa Camii  
Zeğrek Camii Zeyrek Camii
Hacı Kadın Camii HızırBey Camii
Muhammed Paşa Camii Mehmet paşa Camii-Hoca Gıyasettin Camii
San Timur Camii  
Yumurtacılar Camii  
Ahi Çelebi Camii  
Tekneciler Camii  
İzzet Muhammed Paşa Camii  
Muhammed Geylani Camii  
Hidayet Camii  
Yeşil Kiremitli Camii  
Daye Hatun Camii  
Vezir Camii  
Emir Camii  
Kadıaskeri Esbak Abdülkadir Camii  
Çelebioğlu Alaattin Camii  
Yavaşça Şahin Camii  
Rüstempaşa Camii  
Timurtaş Camii  
Kepenekçi Sinan Camii  
Katip Şemsettin Camii  
Sarı Bayezit Camii  
Boynuk Şücaattin Camii  
Çivizade Camii  
Ferhat Ağa Camii  
Dülger oğlu Camii  
Mustafa Bey Camii  
İskenderpaşa Camii  
Silahtar Mustafa Paşa Camii  
Öksüzce Hatip Camii  
Lütfü Paşa Camii  
Himmetzade Tekyesi Camii  
Deniz Abdal Camii  
Sırrızade Tekyesi Camii  
Şehremini Camii  
Mustafa Çavuş Camii  
Çivizade Camii  
Simkeş Camii  
İskender Ağa Camii  
Cafer Ağa Camii  
Sultan Mustafa Camii  
Sirac Duhan Camii  
Kadıasker Camii  
Defterdar Ahi Çelebi Camii  
Sultan Selim Camii  
Molla Aliyy-ül Fenari Camii  
Molla Şeref Camii  
Yayla Camii  
Sinan Paşa Camii  
Payzan Yusuf Paşa Camii Kovacılar Mescidi
Hüsambey Camii  
Sekbanbaşı Camii  
Hacı Tebrük (Teberrük) Camii  
Şeyh Vefa Camii  
Molla Gürani Camii  
Hoca Hamza Camii  
Saman Veren Camii  
Sırrı Ağa Camii  
Molla Gürani Camii  
Saman Veren Camii  
İbrahim Paşa Camii  
Hacı Küçük Camii  
Hubyar Camii  
Hoca Paşa Camii  
Elvan Camii  
Ahmet Ağa Camii  
Karakevi Hüseyin Çelebi Camii Karaki Hüseyin Çelebi Camii-Salkım Söğüt Camii
Nallı Mescit  
Fatma Sultan Camii  
Sahhaf Süleyman Ağa Camii  
Daye Kadın Camii  
Daye Kadın Camii  
Mercan Camii  
Yakup Ağa Camii  
Kirazlı Mescit  
Molla Husrev Camii  
Sinekli Medrese Camii  
Revani Çelebi Camii  
Firuz Ağa Camii  
Mimar Ayaz Camii Saraçhanebaşı Mescidi-Mimar Ayas Mescidi
Haydarhane Camii  
Sofular Camii  
Softa Sinan Camii  
Kara Nohut Camii  
SeydiBey Camii  
Nurlu Dede Camii  
Macuncu Camii Macuncu Kasım Camii
İbrahim Çavuş Camii  
Mimar Acem Camii Örümceksiz Camii-Mimar Acem Ali Camii-Sünni Esir Ali Camii
Hasırcı Camii  
Melek Hatun Camii  
Mehmet paşa Camii Sofu Mehmet Paşa Camii-Yenikapı Camii
Hacı Evliya Camii  
Hacı Odabaşı Camii  
Koruk Camii Koruk Mahmut Ağa Camii
Dülbentçi Camii Tülbentçi Cami
Seyyid Halife Camii  
Fenayi Camii  
Molla Gürani Camii  
Sarı Musa Camii  
Selçuk Hanım Camii Selçuk Sultan Camii-Sulçuk Hatun camii-Abbasağa Tahta Minare Camii
Şirmet Çavuş Camii Şirimerdbey Çavuş Mescidi
Kazganiye Camii Sadi Kazgani Camii-Kazgani Sadi Camii
Ebe Kadın Camii  
Kızıl Minare Camii  
Baba hasan Alemi Camii Baba Hasan Camii-Alemdar Hasan Baba Mescidi
Muhtesip Karagöz Camii Karagöz Mescidi
Emin Nurettin Camii Burmalı Mescit
Damat İbrahim Paşa Camii Nevşehirli Damad İbrahim Paşa Camii
Kalenderhane Camii  
Hacı Kaptan İbrahim Paşa Camii Kaptan İbrahim Paşa Camii
Çamcı Ali Camii Camcı Ali Camii-Camcı Kara Ali Camii
Yeni Mescit  
Hatice Sultan Camii  
Hoca Piri Muhammet Efendi Camii Hoca Piri Camii-Makasçılar Mescidi
Hüseyin Ağa Camii Babüssaade Ağası Hüseyin Ağa Camii
Mahmut Paşa Camii  
Servili Camii  
Cezeri Hasan Paşa Camii Cezeri Kasım Paşa Camii
Beşir Ağa Camii  
Yavuz Sultan Selim Camii Terziler Karhanesi Mescidi
Zeynep Sultan Camii  
Lala Hayrettin Camii  
Üskübi Camii  
Molla Fenari Camii  
Firuzağa Camii  
Muhammed Ağa Camii  
Sinan Ağa Camii  
Hacı Ferhad Camii  
Asmalı Mescit  
Köprülü Oğlu Camii Köprülü Mehmet Paşa Camii
Molla Fenari Camii  
Atik Ali Paşa Camii  
Mimar Hayrettin Camii  
Çorlulu Ali Paşa Camii  
Kaliceci Hasan Camii Kaliceci Hasan Ağa Camii-Halıcı Hasan Ağa Camii
Emir Bey Camii  
Sekban Başı Yakup Ağa Camii  
Papazoğlu Camii Papazoğlu Medresesi Mescidi-Papazzade Mescidi
Hekim Çelebi Camii Hakim Çelebi Tekkesi Mescidi
Mimar Kemalüddin Camii  
Kızıltaş Camii  
Balaban Ağa Camii  
Fatih Camii  
Molla Kestel Camii  
Kemal paşa Camii  
Kırımi Camii  
Cameşurci Camii Çamaşırcı Camii
Hoşkadem Camii  
İsmail Ağa Camii  
OruçGazi Camii  
Hacı Bayram Haftani Camii Hacı Bayram Kaftani Camii
Keşi Hatun Camii Keyci Hatun Camii-Keçi Hatun Mescidi
Haseki Camii  
Nevbahar Camii  
Bekir paşa Camii  
Kasap Halil Camii  
Hacı Timur Camii  
Seyyid Ömer Camii  
Hüsamettin Camii  
Uzun Yusuf Camii  
Haydar Kethüda Camii  
Tekyeci Camii  
Tarsus Camii  
Karabaş Camii  
Karagöz Muhammed Paşa Camii  
Debbağizade Kethüdası Ahmed Efendi Camii  
Vani Tekyesi Camii Vani Dergahı Mescidi
Lalazade Ahmed Efendi Camii  
Çivizade Camii  
İbrahim Paşa Camii  
Meşeli Mescit  
Sitte Hatun Camii Sitti Hatun Mescidi
Arabacı Bayezit Camii  
Yahya Efendi Camii  
Canbaz Mustafa Bey Camii Canbaziye Camii
Bazirgan Hacı Hüsrev Camii Ramazan Efendi Camii-Bazirgan Başı Camii-Hüsrev Çelebi Camii-Koca Hüsrev Camii
Katip Muslihittin Camii  
Şüca Muhammed Çavuş Camii  
Hekim Oğlu Ali Paşa Camii  
Davud Paşa Camii  
Yavuz Muhammed Ağa Camii  
Murad Paşa Camii  
Gureba Hüseyin Ağa Camii Camcılar Mescidi
Katip Muslihittin Camii  
Yakup Ağa Camii  
Alembey Camii İğciler Mescidi
Kemankeş Ahmed Ağa Camii Kemani Mescidi
Kuyumcu Bahcayış Camii Kuyumcu Camii
Mesih Paşa Camii  
Çoban Çavuş Camii  
Daltaban Camii Katip Sinan Camii-Daltaban Sinan Bey Mescidi
Soğan Ağa Camii  
Kepenek Camii Kepenekçi İshak Mescidi
Saraç İshak Camii  
Esir Kemal Camii  
Uzun Şücaeddin Camii  
Divani Ali Camii Gedik Paşa Camii
Emin Sinan Camii  
Tahta Minare Camii  
Katip Sinan Camii  
Dizdariye Camii  
Üçler Camii Üçler Namazgahı Mescidi
Helvacı Camii Helvacıbaşı Mescidi-İskeııderağa Mescidi
Şehid Muhammed Paşa Camii Sokullu Mehmet Paşa Camii-Sokullu Şehid Mehmet Paşa Camii
İmaret Camii  
Nahilbend Camii Nakilbend Camii
Güngörmez Camii  
Kabasakal Camii  
İshak Paşa Camii  
Cankurtaran Hüseyin Ağa Camii  
Akbıyık Camii  
Kapıağası Sinan Ağa Camii  
Çakırağa Camii  
Küçük Ayasofya Camii  
Bostani Ali Efendi Camii  
Behram Çavuş Camii  
Bali Paşa Camii  
Cadu Hamid Camii  
İbrahim Paşa Camii  
Lala Hüseyn Paşa Camii  
Nişancı Camii  
Şeyh Ferhad Bey Camii  
Hacı Bayram Haftani Camii  
Mercimek Çakır Ağa Camii Çakırağa Mescidi-Mercimek Mescidi
Kara Muhammed Paşa Camii  
Hanım Sultan Camii  
Kovacı Dede Camii  
Çakır Ağa Camii  
Katip Muslihiddin Camii  
Zeynep Kadın Camii  
Cerrahpaşa Camii  
Canbaziye Camii  
Hacı Timur Camii  
Hobyar Camii  
Şeyh-ul Harem Camii  
Haydar Kethüda Camii  
Bıyıklı Husrev Camii  
İbrahim Paşa Camii  
Davut Bey Mescidi Çınar Mescidi
Koca Mustafa Paşa Camii  
Ağa Camii  
İskender Camii  
Ali Fakih Camii  
Duhaniye Camii  
Sancaktar Hayrettin Camii  
Sultan Camii  
Çavuşzade Camii  
Çivizade Camii  
Kürkçü Camii  
Bostancıbaşı Abdullah Ağa Camii  
İnebeg Camii İyine Bey Mescidi-Eyne Bey Mescidi
Karamuzin Camii  
Şah Süvari Camii  
Çelebi Hasan Paşa Camii  
Kürkçübaşı Süleyman Ağa Camii  
Süleyman Ağa Camii  
Kazgancı Camii Nalbant Camii-Cerrah İshak Camii-Kazancı Camii
Dülbendçi Camii  
Muhasebeci Alımed Efendi Camii  
Malkoç Süleyman Ağa Camii  
Bostan Camii  
Nanlı Abdullah paşa Camii Davud Paşa İskelesi Camii
Kasap İlyas Camii  
Bayezid-i Cedid Camii  
Etyemez Tekyesi Camii  
Hatuniye Camii  
Abdi Çelebi Camii  
El Hac Raşid Efendi Camii Fevziye Camii-Küçük Efendi Camii
Hacı Hamza Camii  
Çeraği Hasan Camii Malcı Camii Şamdancı Hasan Ağa Mescidi Çırağı Mescidi
Hacı Kadın Camii Mihrişah Hacı Kadın Camii-Hızır Bey Mescidi
Zeytuniye Camii  
Hacı Hanka Camii  
Hacı Hüseyin Camii  
Arap Kapısı Camii  
Mirahor Camii  
Hacı Evhad Camii  
Hacı Piri Camii  
Kürkçü Camii  
Hacı İlyas Camii  
Kule Camii Yedikule Camii
Bucak Bağı Camii