Hakkımızda

Biz kimiz;
Bizler bu çalışmalarımıza yaklaşık 25 yıl önceleri dost, arkadaş ve akraba birlikteliğiyle başladık. Çeşitli rastlantılar sonucu Fatih te önümüze gelen bir arsanın cami arsası olduğunu öğrendik. Araştırdık, bilgi ve belgelerine ulaştık. Camiyi ihya etmeye karar verdik ve Bismillah deyip çalışmalara başladık gün bu gündür bu çalışmalarımıza gayret ve istekle devam ediyoruz. Ömrümüz ve imkanlarımız elverdiği müddetçe bu çalışmalarımızı devam ettireceğiz İNŞALLAH.

Amacımız, hedefimiz;
Öncelikli amacımız yüce Rabbimizin ‘’ Allah’ın mescitlerini ancak Allah’a ve ahiret gününe iman eden, namazlarını dosdoğru kılan, zekatlarını veren ve Allah’tan başkasından korkmayan kişiler imar eder. İşte hidayet üzere oldukları umulanlar bunlardır ‘’ ayetine (Tevbe Süresi 18. Ayet) mazhar olabilmektir. Yüce Mevla’mız eder İNŞALLAH. Burada imardan kasıt, inşa, tamir, tadilat, bakım hizmetleri yanında, beş vakit namazların kılınması üzere, mevcudiyetlerinin teşkil ettiği ibadetü taatin ifa edilmesidir. Zira camiler sadece namaz kılma yeri değildir. Cami ve mescitler aynı zaman da İnsanların makam, mevki, rütbe , renk, ırk ayırt etmeden aynı amaç için bir raya gelerek kaynaştığı , ibadet ettiği , sevinç ve acılarını paylaştığı , rabbimizin en sevimli bulduğu yerlerdir.
Diğer bir amacımız, bu çalışmalarımızı mümkün olduğu kadar yaymak, teşvik etmek, kurumsal bir yapıya dönüştürebilmek ve sürdürülebilirliğini sağlamaktır. Ve Ecdadın Fatih in üzerine bir ahenk içinde havadan serpiştirilmiş gibi imar ettiği fakat bir şekilde yıkılmış, kaybolmuş, tahrip edilmiş bu eserleri aslına rücu edecek şekilde ihya edip ayağa kaldırmaktır. Dünya durdukça bir daha kayıp kelimesinin kullanılmayacağı düsturunu aşılayarak, bizden sonraki nesillere bu emanetleri teslim edeceğiz. Ayrıca bu çalışmaları aziz İstanbul’umuzun geneline, tüm vatan topraklarına yayabilmek, kayıp ve tahrip olan ecdat emanetlerini sahiplendirmeye, ihyaya ve yaşatmaya teşvik edebilmek gayretlerinde olacağız. Rabbim muvaffak eder İNŞALLAH.

Neler yaptık, neler yapıyoruz;
Önceleri bu kayıp ve yok olmuş mescitler imar planlarına işlenmiş değildi. Bazılarından kalıntı vardı ama bazılarının ismi haricinde bir bilgisi de yoktu. Öce cami ve mescitleri tescillemekle ve arsaların işgallerini temizlemekle başlıyorduk. Bu arsalar ya belediyenin ya da vakıfların mülkleri idiler ve kira veya ecri misillerle kullanılıyordu. Otopark olarak kullanılanı da vardı, gecekondu alanı olanı da. Kömür depoları, baraka usulü imalathane ve işyeri olanlara da rastladık. Bir arsa üzerinde birçok gecekondu yapılmış da oluyordu. Her caminin yanında mutlaka haziresi de bulunuyor. Ve bu gecekonduların kanal ve atık suları bu hazireler ve camilerin temel kalıntılarına akıtılıyordu. Kazı çalışmalarımızda bir çok kez şahit olduk. Bu aşamalarda mahkemeler, tehditler, silahlı sopalı taşlı saldırılar gibi pek çok olayla mücadele de ettik. Projeler, kurul onayları derken çok uzun zaman içinde birkaç mescidin ihyasını tamamladık.

Sonraları Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyin talimatlarıyla bütün kayıp camiler imar planlarına işlendi. Görüldü ki sadece Fatih’imizde 280’den fazla mescit ve cami bir şekilde yok olmuş. İstanbul genelinde de yarısı kadar kayıp cami bulunmakta. Bu kıyım sadece camilerle kalmamış. Medreseler, külliyeler, sıbyan mektepleri, çeşmeler, han ve hamamlar da bu zihniyetlere kurban gitmiş. Kimi kasten yıkılmış, kimi doğal afet ve yangınlarda yok olmuş, kiminin arsası satılmış, kimi ise yol genişleme , yeni yol yapma, meydan ve park yapma amaçlı yıkılmış . Bu camilerin envanterleri çıkartılıp kitaplar ve ansiklopediler haline getirildi. Birçok belge ve bilgiye rahatça ulaşılır olundu. Birçok eseri de devletimiz ihya ve ıslah ediyor. ALLAH kendilerinden ve emeği geçenlerden razı olsun.

En son Fatih Uzun Yusuf mahallesindeki Uzun Yusuf Mescidi tamamlayıp ibadete açmıştık. Şu An Edirnekapı Avcı Bey mahallesinde Avcı Bey mescidini tamamlamak üzereyiz. İç tefrişatı yapılıyor. İnşallah yakın zamanda ibadete açılacak. Aksaray vatan caddesi kenarında şehitler parkı içindeki Camcılar mescidinin inşası devam etmekte olup taş duvarları yapılmaktadır. Yenikapı da ki Kovacılar mescidinin projesini tamamlayıp inşaat ruhsatını aldık. Sirkeci deki Emirler mescidinin projelerini tamamlayıp anıtlar kurulundan onaylattık ve yakında ruhsat alıp inşaatına başlanacak. 

Ayrıyeten şehremininde Yakup zade Yayla mescidinin de projesini hazırlayıp kuruldan geçirdik. Yakın zamanda inşallah ruhsatı alıp inşaatına başlayacağız. Yine şehremini Pazar tekke de Simkeşhane mescidi, Aksaray da ki Muhasebeci Ahmet efendi ve Yenikapı’daki Malkoçoğlu mescitlerinin de projelerini hazırlıyoruz. Tespit ettiğimiz başka mescitlerle ilgili de hazırlık yapıyoruz.

Nasıl yapıyoruz;

Önceleri her ihya ettiğimiz mescit için bir dernek kuruyor veya başka bir cami derneği üzerinden ihyayı yapıyorduk. Sonradan Fatih in kayıp camileri derneğimizi kurup çalışmalarımızı tek dernek adında yapmaya başladık. Çalışmalarımız gönüllülük esasına dayanmakta olup, derneğimiz, vatandaş, akraba, dost ve arkadaş iş birliği ile sürdürmekteyiz.
İhya ettiğimiz mescitler büyüklüğüne göre 500 bin TL ile 1 milyon TL arasında mal olmaktadır. Çok büyük rakamlar olmadığı için, bir miktar cepten, arkadaş ve dostlara taksit vurarak ve hayırsever vatandaşlarımızın bağış ve yardımlarıyla elhamdülillah dönüşebiliyoruz. Taşını ben alayım, minareyi yaptırayım, işçiliği ödeyeyim, iç tefrişatını yapayım gibi birçok hayırseverimiz katkıda bulundu ve bulunuyor.

Bu sebeple bütün hayırsever vatandaş ve kurumlarımızı bu çalışmalarımızda bizlere destek olmaya ve bu mirasa sahip çıkmaya davet ediyoruz. Bir mescidin tamamını finanse etmek isteyen hayırseverlere de her konuda yardımcı olacağız. Bizimle çalışmak isteyen ve bu çalışmalarımızda bizlere katkı sağlamak isteyen herkese kapımız açıktır. Ve davet ediyoruz, gelin çalışalım İNŞALLAH.

Her ne kadar tam olarak hazırlayamamış isek de fatihinkayipcamileri.org.tr olarak internet sitemiz, Instagram, Twitter ve Facebook hesaplarımız bulunmaktadır.  Çalışmalarımızı buralardan paylaşmaktayız.                                                             

 
fatihinkayipcamileri.com
532 614 96 72