Camcılar Mescidi

Camcılar (Gureba Hüseyin Ağa) Mescidi

15. Yüzyıl Askeri teşkilatının dört bölük ağalarından, fetihte büyük yararlılıklar göstermiş, gureba-yı yemin ağası ünvanına sahip, şeyh Hüseyin Bin Şeyh Hasan tarafından yaptırılmıştır. (900/1495 tarihli vakfiyesine göre) 1197/1783 yılındaki Aksaray yangınında yanmış ve aynı yıl tekrar ihya edilmişsede 1248/1832 yılında tekrar yanmıştır. Sultan II. Abdulhamid devrinde bir kez daha yenilenmiştir. Zamanla harabe haline gelen mescidin banisi (1310/1893) Hacı Mustafa Ağadır. 1957 yılında yol çalışmaları bahanesiyle yıktırılmıştır.