Avcıbey Mescidi

Eğrikapı Mescidi adıyla da bilinen yapı, Fatih’te, Şişehane Sokağı üzerinde bulunmaktadır. Fatih Sultan Mehmet’in avcıbaşısı Mehmet Bey tarafından 15. Yüzyılın ikinci yarısında yaptırılmıştır. Uzun zaman önce kaybolan kitâbesinde Mahalle-i Çakırcı Başıyyü’ş-şehir Bi-Avcı Başı,  yazısının bulunduğu bilinmektedir. Vakıf defterine göre H.936/M.1530 tarihli bir vakfiyeye sahip olduğu yazılıdır. Mescit, Sultan II. Mahmut döneminde (1808-1839) büyük bir onarım görmüştür.  20. Yüzyılda harabeleşmeye başlayan yapı zamanla temeline kadar yıkılmıştır. 19. Yüzyılda yaptırılmış haliyle kâgir olarak inşâ edilen mescidin çatısı ahşap olup, üzeri alaturka kiremitle örtülüydü. Minaresi tuğladan olan yapının ampir üslupta bezemelere sahip olduğu sanılmaktadır.

2013 yılında Mescidin ihyası için başlatılan çalışmalarda, arsasında yapılan kazıda temellerine ulaşılmış, mihrabının önemli ölçüde sağlam olduğu görülmüştür. Buradan ve eski fotoğraflarından hareketle yapılan rekonstrüksiyon projesine bağlı olarak mescit, 2015-2016 yıllarında, 19. Yüzyıldaki mimarisi baz alınarak yeniden ayağa kaldırılmıştır. Avcıbey Mescidinin ihyası bu yıl (2016) derneğimizce yapılmakta olup, 2017 yılı başlarında ibadete açılması planlanmaktadır.

Fatihin Kayıp Camileri Derneği